Odpowiedzi

2010-02-21T19:18:52+01:00
Prace nad stworzeniem sieci komputerów, która pozwoliła by kierować wojskowemu w rzazie konfliktu nuklearnego, ruszyły w USA w latach 60 X X wieku. Ale dopiero w latach 80 naukowcą udało się połączyć komputery w różnych ośrodkach akademickich.w 1990 r. Tim Berners_Lee stworzył pierwszą strone internetową, a dwa lata póżniej powstała pierwsza graficzna przeglądarka WWW. Za początek internetu w Polsce uznaje się dzień 17 sierpnia 1991 r. kiedy połaczenie internetowe nastąpiło między Warszawą a Kopenhagą.
2 3 2