Mam prośbę bo nie znam dobrze niemieckiego a mam zadane do napisania prace po niemiecku pt"moja ulubiona druzyna pilkarska" i prosze o przetlumaczenie łącznie z tytułem bardzo mi na tym zalezy a oto tersc pracy:
Chelsea Londyn to jedna z bardziej utytułowanych drużyn angielskiej piłki nożnej. Polskich śladów związanych z Chelsea Londyn nie mamy niestety zbyt wiele. Żaden z polskich piłkarzy nie znalazł się choćby blisko pierwszego składu zespołu, zaś najbliższy kontakt z 'The Blues' polscy kibice mieli okazję mieć w ... 1936 roku ! Właśnie w tych zamierzchłych czasach tłumy kibiców piłki kopanej mogły podziwiać angielską drużynę, która rozegrała pokazowe mecze z reprezentacją Polski i z Wisłą Kraków.
Chelsea odbyła wówczas mini-tournee po Europie grając z reprezentacją Holandii (wygrana 3:2) i mistrzem Szwecji AIK Sztokholm (pogrom Szwedów aż 6:0). 'The Blues' w miarę swobodnie wygrali z reprezentacją naszego kraju 2:0, jednak nieoczekiwanie ulegli Wiślakom 0:1.
Spotkanie z krakowskim klubem (24 maja 1936 rok) zorganizowano w ramach jubileuszu 30-lecia klubu . W 2006 roku w ramach obchodów 100-lecia Wisły szeroko mówiono o możliwości ponownego spotkania krakowskiego klubu z Chelsea. Siłą sprawczą tego wydarzenia miał być były gracz Chelsea i obecny szkoleniowiec Wisły Kraków - Dan Petrescu. Rumun został jednak szybko zdymisjonowany z prowadzenia "Białej Gwiazdy" i ostatecznie Wisła zagrała z Celtikiem i Sevillą.

Obecny trener Chelsea: Carlo Ancelotti

W 2005 roku Chelsea Londyn obchodziła stulecie powstania klubu. Idealnym prezentem na 100-lecie istnienia Chelsea Londyn okazało się Mistrzostwo Anglii oraz półfinał Ligi Mistrzów. W ostatnich latach klub przeżywa prawdziwy rozkwit, będąc jednym z najsilniejszych drużyn angielskiej Premiership.
Niebagatelną rolę w obecnym paśmie sukcesów Chelsea odgrywają pieniądze właściciela The Blues - rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza, dzięki którym klub może pozyskać najlepszych graczy świata.

3

Odpowiedzi

2009-10-15T17:51:03+02:00
Chelsea ist einer der Titel-Team im englischen Fußball. Polnische Spuren von Chelsea, leider haben wir nicht allzu viele. Keiner der polnischen Spieler gab es nicht einmal in der Nähe des ersten Speicher-Einheit und den engsten Kontakt mit "polnischen Fans The Blues" hatte die Gelegenheit, sich in ... 1936 Jahre! Es war in jenen alten Zeiten Massen den Ball kann die englische Mannschaft zu bewundern, die gespielt Demonstration Spiele mit der Darstellung der polnischen und Wisła Kraków.Chelsea nahm der Mini-Touren in ganz Europa spielen mit der Vertretung der Niederlande (3:2-Sieg) und Meister der Schweden, AIK Stockholm (Schweden Niederlage bis 6:0). 'The Blues ", wie leicht mit 2:0 Darstellung unseres Landes gewonnen, aber erstaunlich zahm Wiślakom 0:1. Das Treffen mit dem Club in Krakau (24. Mai 1936 Jahre) ist Teil des Jubiläums 30-jähriges Bestehen des Vereins. In 2006, zur Feier des 100. Jahrestages der Weichsel weit von der Möglichkeit des Wiedersehens gesprochen Krakau Club von Chelsea. Die Stärke des sp
  • Użytkownik Zadane
2009-10-15T18:20:41+02:00

Chelsea is one of the most titled team in English football. Polish traces of Chelsea, unfortunately we do not have too many. None of the Polish players there was not even close to the first storage unit, and the closest contact with 'The Blues' Polish fans had the opportunity to be in ... 1936 years! It was in those ancient times crowds kicked the ball can admire the English team that played demonstration games with the representation of Polish Wisla Krakow and
.
Chelsea then took the mini-tours throughout Europe playing with the representation of the Netherlands (3-2 victory) and champion of Sweden, AIK Stockholm (Swedish rout until 6:0). 'The Blues' as easily won with 2:0 representation of our country, but surprisingly docile Wiślakom 0:1.
Meeting with the club in Cracow (24 May 1936 years) is part of the jubilee 30th anniversary of the club. In 2006, in celebration of the 100th anniversary of the Vistula widely spoken of the possibility of meeting again Krakow club from Chelsea. The driving force behind this event was to be the former Chelsea player and current coach Wisla Krakow - Dan Petrescu. Romanian was, however, quickly dismissed the conduct of the
"White Star" and eventually played with Wisla Celtikiem and Sevilla.

Current Chelsea coach Carlo Ancelotti

In 2005, Chelsea celebrated the centenary of the creation of the club. The perfect gift for 100 years of existence proved to be Chelsea Champions of England and the Champions League semi-finals. In recent years, the club is experiencing real prosperity, being one of the strongest teams in English Premier League.
Major role in the current success of Chelsea band play money
the owner of the Blues - Russian oligarch Roman Abramovich, through which the club can attract the best players in the world.
1 1 1
2009-10-15T19:20:34+02:00
Meine beliebte Fußballmannschaft
Chelsea London das eine aus den mit viele Titeln Besetzungen des englischen Fußballs. Wir keine polnisch gebundenen mit Chelsea London Spuren haben leider zu viele. Sie kein aus den polnischen Fußballspielern nicht fand sich sich choćby nah erst Zusammensetzung der Gruppe, aber nächster Kontakt mit" The Blues" polnische Kiebitze hatten eine Gelegenheit zu haben in ... 1936 Jahrs ! Eben in dieser uralten Zeiten Massen gegraben kibiców des Balls konnten eine englische Besetzung bewundern, der einen Schauwettkampf mit der Repräsentation des Polens und mit Weichsel Krakau ab spielte.
Indem tournee nach Europa mit der Repräsentation des Hollands spielt Chelsea machte damals Mini - ( 3 Gewinn:2) und ein Meister des Schwedens AIK ein Stockholm ( ein Pogrom der Schweden bis 6:0). " The Blues " sie gewann in dem Maß unser 2 Land salopp mit der Repräsentation:0, aber unerwartet gaben nach 0 Wiślakom:1.
Ein Treffen mit dem Krakauerklub (24 Mais 1936 Jahr) organisieren in Rahmen 30 Jubelfests - lecia des Klubs . In 2006 Jahr in Rahmen 100 Umgänge - lecia der Weichsels breit sprechen über der Möglichkeit Wiedersehen der Krakauerklub mit Chelsea. Einen Motor dieses Ereignisses hatte zu sein ehemaliger Spieler Chelsea und anwesender szkoleniowiec der Weichsels Krakau - Dan Petrescu. Ein Rumäne blieb aber abgedankt schnell aus der Führung
Eines "Weißen Sterns" und Weichsel endgültig spielte mit Celtikiem und Sevillą vor.

Anwesender Trainer Chelsea: Carlo Ancelotti

In 2005 eines Jahrs Chelsea London beging ein Jahrhundert der Entstehung des Klubs. Ideales Geschenk auf 100 - ein Sommer des Existieren Chelsea London zeigte sich einen Meisterschaft des Englands sowie Vorschlussrunde der Liga der Meister. In den letzter Jahren ein Klub erlebt eine wirkliche Blüte, er indem ein Klub ist einem aus den stärksten Besetzungen englische Premiership.
Niebagatelną Rolle in dem anwesendem Streifen der Erfolge Chelsea spielen Geld ab
eines Besitzers The Blues - eines russischen Oligarchen des Romana welcher Abramowicza, Dank ein Klub kann beste Spieler der Welt gewinnen.
1 1 1