Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:35:35+01:00
Taki tytuł nosiła prelekcja Profesora doktora habilitowanego Karola Latowskiego z Zakładu Taksonomii Roślin Collegium Biologicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawiona na seminarium ekologicznym zorganizowanym 18 czerwca 2008 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy w ramach obchodów imprezy pn. „Naturalisko” 2008. Przewodni temat seminarium ekologicznego brzmiał: „Woda=życie”, „Drzewa=płuca świata”. Podczas ostatniej edycji „Naturaliska” w 2007 roku dyrektor szkoły Lucyna Góra Mrotek, nauczyciel biologii, wystąpiła z inicjatywą zorganizowania w roku 2008 seminarium ekologicznego. Ten pomysł spotkał się z aprobatą organizatorów tej lokalnej imprezy. Tak więc w tym roku dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zaprosiła do udziału w spotkaniu Profesora Karola Latowskiego, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy w roku 1957. Propozycja przyjazdu do szkoły została radośnie przyjęta przez Profesora.
Tego dnia do szkoły przybyli zaproszeni goście: Starosta Pilski Tomasz Bugajski, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Tadeusz Dziadek, Przewodniczący Rady Miasta Łobżenica Edward Starszak, Zastępca burmistrza Łobżenicy Halina Dobert, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy Paweł Berndt, prezes Towarzystwa Miłośników Łobżenicy Maria Szemiel, prezes Stowarzyszenia Ziemi Łobżenickiej Monika Tadych.
Uroczystość składała się z kilku części – oficjalnej – prelekcji profesora K. Latowskiego - dotyczącej epopei „Pan Tadeusz”, programu artystycznego, na który składały się wiersze i esej o przyrodzie uczniów naszej szkoły, piosenka ekologiczna, „Łobżenicka piosenka” oraz części multimedialnej.
Prelekcja Profesora K. Latowskiego zainteresowała wszystkich słuchaczy, dała ona świeże, nowatorskie spojrzenie na tę epopeję narodową naszego wieszcza i ukazała wiele jej walorów przyrodniczych. Wzbogacona została przedstawieniem roślin podanych w dziele Mickiewicza, odniesieniami do map z czasów romantyzmu, kiedy kształtowało się to wielkie dzieło. Uczennica klasy II b Daria Arndt przeprowadziła z profesorem K. Latowskim wywiad, w którym pytania dotyczyły zarówno pracy naukowej Gościa, jak i zainteresowań oraz pasji. Profesor Karol Latowski w latach 1953-1957 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy, po którego ukończeniu podjął studia na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, UAM w Poznaniu. W roku 1972 na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu uzyskał tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Gość prowadzi badania nad florystyczną i historyczną geografią roślin, chwastami pól uprawnych i florą terenów kolejowych oraz nad taksonomią roślin ze szczególnym uwzględnieniem struktury owoców i nasion. Wykłady Pana Profesora dotyczą botaniki systematycznej, biotaksonomii roślin i zwierząt, roślin i zwierząt, chwastów upraw polnych Polski, a seminaria prowadzone są na temat biologiczno-ekologicznych i geobatanicznych podstaw zróżnicowania flory i roślinności oraz taksonomii i chorologii roślin. K. Latowski jest autorem wielu publikacji, komunikatów i notatek naukowych, z których wiele dotyczy terenów Wielkopolski. Jest uczestnikiem i współorganizatorem konferencji naukowych i projektów badawczych w Polsce oraz poza jej granicami.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego Danuty Buryta-Arndt i Marię Mitek zwracał uwagę na piękno otaczającej człowieka natury i zachowanie wobec niej szacunku i pokory.
Część multimedialna zawierała cztery prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów (Kinga Starszak, Magdalena Mrotek /Milena Wegner, Aleksandra Tomaszewska, Daria Arndt) do tematu seminarium. Uczennice w sposób szeroki, interesujący przedstawiły swoją interpretację tematu seminarium, odnosząc się także do najbliższej okolicy. Dzięki prezentacjom zebrani na pewno poszerzyli swoją wiedzę o prezentowanym problemie: wody, bez której nie ma żadnego życia i drzew, stanowiących płuca całego świata. Niektóre prezentacje zawierały zdjęcia „Małej Ojczyzny” wykonane przez dziewczęta. Uczniowie pod kierunkiem ks. Bartosza Wojtaszka wykonali „Łobżenicką piosenkę”, zyskując wielu śpiewaków wśród zebranych.
Na uwagę zasługuje także przygotowanie przez uczniów: Aleksandrę Latanowicz, Wojciecha Płaczka, Radosława Janowskiego i Danutę Wunsz ilustracji do „Pana Tadeusza”. Piękne obrazy młodzieży zachwyciły wszystkich uczestników seminarium i będą zdobiły naszą szkołę. Ponadto uczniowie: przygotowali dla gości upominki w postaci swoich prac: Aleksandra Latanowicz –portret Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki, a Wojciech Płaczek – ilustrację do epopei narodowej – fragmentu Inwokacji.
Zaproszeni goście wpisali się do szkolnej kroniki, gratulując wspaniałej organizacji seminarium ekologicznego i życząc szkole, jej uczniom i nauczycielom wielu sukcesów dydaktycznych. Starosta Pilski podkreślił, że „Kochać naturę i jej otoczenie to droga wymarzona przez niejednego człowieka”. A Profesor Latowski: „Napawa dumą, że liceum, do którego swego czasu uczęszczałem, ma tak znaczące osiągnięcia, i jak sądzę, będzie je dalej rozwijało.”
Celem podjętych tego dnia działań jest propagowanie aktywności ekologicznej w życiu codziennym, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i jego ochrony, wyrobienie nawyku proekologicznych zachowań uczniów i członków ich rodzin, uwrażliwienie na piękno „Małej Ojczyzny”.
Zaproszeni Goście mogli skosztować ekologicznych potraw, przygotowanych przez uczniów i ich rodziców. Ekologiczny stół przyciągał każdego uczestnika spotkania swoim przepychem: świeżych owoców, ciast, herbaty miętowej, pieczywa, ‘‘swojskiego’’ smalcu.
Szkoła została pięknie przystrojona przez uczniów i nauczycieli. Dominowały ekologiczne akcenty: bukiety polnych kwiatów, zboża, trawy, liście, świeże owoce, słychać było śpiew ptaków, rozlegający się ze szkolnego radiowęzła, gdyż młodzież przygotowała audycję o szkolnych osiągnięciach biologicznych. Zorganizowano na holach szkolnych wystawy prac uczniów z zakresu biologii, geografii, a w klasach opiekunowie przygotowali osiągnięcia uczniów i tematyczne wystawki.
Działania ekologiczne są systematycznie podejmowane w naszej szkole. Od trzech lat uczestniczymy bardzo aktywnie w „Naturalisku” i będziemy w tej imprezie także za rok.