M[g] 0,8 1,6 2,4 3,2
V[cm3] 1 2 3 4

W tabeli zamieszczono wyniki pomiarów masy drewna od objętości
a) sporządź wykres m (V)
b) odczytaj a wykresu masę drewna o objętości 6 cm(sześćciennych)
..............................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:54:59+01:00