Historia klasa II Gimnazjum wydawnictwo OPERON
Temat: Oświecenie - przełom umysłowy
1) Odszukaj w każdym wierszu hasła związane z oświeceniem. Wypisz je i wyjaśnij ich znaczenie.
A H D E I Z M V C S R T U J
W O L N Y U I R Y N E K M C
B I I A T E I Z M Y R S B N
C K K R Y T Y C Y Z M T S D

Temat: Anglia Austria i Prusy w epoce oświecenia
2) Wyjaśnij różnicę między absolutyzmem i absolutyzmem oświeconym.

Temat Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
2)Wyjaśnij co znaczy, że Stany Zjednoczone miały ustruj federacyjny.
3) Oceń czy konstytucja USA uvhwalona w XVII w. wprowadziła system demokratyczny. Uzasadnij swoją ocenę.

Temat Francja w okresie rewolucji (1789 - 1799)
3) Wpisz w tabelkę konsekwencje rewolucji francuskiej.

Dla Francji Dla Europy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:49:01+01:00
1.DEIZM
WOLNY RYNEK
ATEIZM
KRYTYCYZM
2. Absolutyzm to władza bezwzględna despotyczna, która miała na celu tylko zaspokajanie potrzeb władcy. Natomiast oświecony miał na celu, aby władca słuzył swoim poddanym.
2. USA jako państwo federacyjne. Stany zjednoczone stały się luźnym związkiem stanów, które łączył jeden prezydent oraz konstytucja.
3. Niestety w Usa nie do końca został wproadzaony demokratyzm. Negatywnym objawem było niewolnictwo czarnego społeczeństwa.
3. Dla Francji: zniesienie absolutyzmu, równość wszystkich wobec prawa(zniesienie feudalizmu), wprowadzenie republiki, rozwój naukowy i kulturalny. Zażegnanie kryzysu gospodarczego z czasów Robespierre'a
Dla Europy: wprowadzenie kodeksu Napoleona, utworzenie niepodległych państw np. ks. warszawskiego, upowszechnienie idei oświecenia oraz wprowadzenie republik. Kryzys ekonomiczny i militarny w poszczególnych krajach.
Do dziś wielu historyków uważa, że pokój w Tylży był 4 rozbiorem Polski z racji postanowień z kongresu wiedeńskiego.
147 4 147