Zapisz zdanie w postaci równania
a) liczba 17 jest o 3 mniejsza od x
b) liczba x jest o 5 większa od liczby 9
c) liczba 12 jest o x większa od liczby 7
d) podwojona liczba x jest o 5 większa od 3/4 liczby x
e) różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa 1/2
f) kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x
g) różnica liczby x i jej kwadratu wynosi 1/4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:48:11+01:00
A]17=x+3
b]x-5=9
c]12-x=7
d]2x-2=¾x
e]½x-1=½
f]x²+5=2x
g]x-x²=¼
117 4 117