Odpowiedzi

2010-02-21T18:50:47+01:00
1-adin
2-dwa
3-tri
4-cietyrie
5-piat
6-szest
7-siem
8-wosiem
9-diewiat
10-diesiat
11-odinadcat
12-dwienadcat
13-trinadcat
14-cietyrnadcat
15-piatnadcat
16-szesnadcat
17-siemnadcat
18-wosiemnadcat
19-diewiatnadcat
20-dwadcat
21-29-dwadcat+liczebnik od 1 do 9
30-tridcat
31-39-tridcat+liczebnik od 1 do 9
40-sorok
41-49-sorok+liczebnik od 1 do 9
50-piaddiesiat
51-59-piaddiesiat+liczebnik od 1 do 9
60-szesdiesiat
61-69 - szesdiesiad+liczebnik od 1 do 9
70-siemdiesiat

Licze na naj.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:55:25+01:00
1-один(adin)
2-два(dwa)
3- три(tri)
4- четыре(cietyrje)
5-пять(pjat)
6- шесть(sziest)
7-семь(siem)
8- восемь(wosiem)
9-девять(diewjat)
10-десять(djesiat)
11- одиннадцать(adinacat)
12- двенадцать(dbienacat)
13-тринадцать(trinacat)
14-четырнадцать(cietyrnacat)
15-пятнадцать(pjatnacat)
16- шестнадцать(sziestnacat)
17-семнадцать(siemnacat)
18-восемнадцать(wosiemnacat)
19- девятнадцать(diewjatnacat)
20-двадцать(dwadcat)
21-двадцать один(dwadcat adin)
22-двадцать два(dwadcat dwa)
30-тридцать(tridcat)
31-двадцать один(tridcat adin)
40- сорок(sorok)
50- пятьдесят(pjatdiesjat)
60-шестьдесят(sziestdiesjat)
70-семьдесят(siemdiesjat)