1. Średnia temperatura pierwszych dwunastu dni marca to 3 stopnie Celsjusza, a pierwszych trzynastu dni marca 2 stopnie Celsjusza. Jaką temperaturę zanotowano 13 marca?

2.Pan Tomasz otrzymał o 100 zł większą wypłatę niż jego kolega. Poza tym kolega oddał mu dług 500 zł i wtedy pan Tomasz miał dwa razy więcej pieniędzy niż jego kolega. Oblicz wynagrodzenie za pracę każdego z nich.

PILNE!!! i potrzebna dzisiaj do 20 :((

1

Odpowiedzi

2009-10-17T13:16:33+02:00
1. 2 ∧12stopnie celcjusza=24 stop.celscjusza
3 ∧ 13 stopnie celcjusza=26 stop.celcjusza
26 stop.celc.-24stop.celcj.=2stop.celsjusza
Odp:.13 marca temperatura wynosiła 2 stop.celcj.

2. 100zl+500zl=600zl
600zl ∧ 2 =1200 zl

Odp:.Pan Tomasz otrzymał 1200zl a kolega 1100 zl.