Przetłumacz na j . angielski

1.Piotr jest wyższy niż Paweł
2.Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce.
3.Ania jest bardziej gadatliwa niż Kasia
4.Tom jest najcierpliwszym nauczycielem w naszej szkole
5.Twój aparat fotograficzny jest droższy od mojego
6.Adam jest silniejszy od Roberta
7.Ten budynek jest większy od mojego domu
8.Susan jest najbrzydszą dziewczyną w naszej klasie
9.Everest jest najwyższa góra na świecie
10.Monika jest grubsza od Joanny
11.To jest najczystszy pokój w domu
12.Kto jest najwyższy w naszej klasie ??
13.Tim jest moim najmłodszym wnukiem
14.John jest bardziej otyły niż Mary ale jest mniej niezgrabny

Bardzo proszę o pomoc , dzięki ;)

1

Odpowiedzi

2010-02-21T19:12:21+01:00
1. Piotr is taller than Pawel.
2. Wisla is the longest river in Poland.
3. Ania is more talkative than Kasia.
4. Tom is the most patient teacher in our school.
5. Your camera is more expensive than mine.
6. Adam is stronger than Robert.
7. This building is bigger than my house.
8. Susan is the ugliest girl in our class.
9. Everest is the highest mountain in the world.
10. Monika is fatter than Joanna.
11. This is the cleanest room in the house.
12. Who is the tallest in our class?
13. Tim is my youngest grandson.
14. John is more obese than Mary but he is less clumsy.
1 5 1