1)Spójrz na fraszkę jak na rozprawę. Odszukaj tezę i wspierające ją argumenty.

„Człowiek boże igrzysko” Jana Kochanowskiego:

"Nie rzekł jako żyw żaden więtszej prawdy z wieka,
Jako kto nazwał bożym igrzyskiem człowieka.
Bo co kiedy tak mądrze człowiek począł sobie,
Żeby się Bóg nie musiał jego śmiać osobie?
On, Boga nie widziawszy, taką dumę w głowie
Uprządł sobie, że Bogu podobnym się zowie.
On miłością samego siebie zaślepiony,
Rozumie, że dla niego świat jest postawiony;
On pierwej był, niżli był; on, chocia nie będzie,
Przedsię będzie; próżno to, błaznów pełno wszędzie".


1

Odpowiedzi

2010-02-21T18:55:51+01:00
Bóg naśmiewa się z człowieka
4 1 4