Odpowiedzi

2010-02-21T19:00:24+01:00
A) Zdolność do widzenia w świetle o różnym natężeniu dzięki zmianie szerokości źrenicy w zależności od oświetlenia.
b) Receptory to komórki, które odbierają bodźce, m.in. ruchowe, chemiczne, fotochemiczne itd.
c) Są to zakończenia nerwów umieszczone w skórze właściwej, które reagują na bodźce mechaniczne (ruchowe) wyzwalając odpowiedni impuls nerwowy, który biegnie nerwami rdzeniowymi aż do mózgu (konkretniej do płata ciemieniowego).
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:02:10+01:00
Wydaje mi się że chodziło nie od adastację, a o adaptację...

Adaptacja – przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrznego stresu, jest to cecha dziedziczna i podlegająca rozwojowi, będąca wynikiem doboru naturalnego, ponieważ pomagała w przetrwaniu organizmu lub też w jego reprodukcji.

Receptory są to wyspecjalizowane struktury białkowe zdolne do odbioru, przekształcenia i przekazania do różnych elementów efektorowych kom informacji ze środowiska zewnętrznego. Związki łączące się z receptorami nazywane są ligandami. To czy kom zareaguje na daną substancję zależy głównie od tego, czy posiada dla niej receptor.

Receptory skóry: w skórze człowieka umieszczone są liczne, różniące się w budowie, receptory czuciowe. Odbierają one ból, dotyk, ucisk, ciepło i zimno.