Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T18:56:57+01:00
Sąd apelacyjny to organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:

* prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego,
* prawa karnego,
* prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Sądy apelacyjne rozpoznają także kwestie szczególne przekazane im bezpośrednio przez ustawę. Są również sądami dyscyplinarnymi dla sędziów.
6 2 6
2010-02-21T18:59:16+01:00
Sąd apelacyjny to organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:

* prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego,
* prawa karnego,
* prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

z obszaru działania co najmniej dwóch podległych mu sądów okręgowych (obszar apelacji).

Sądy apelacyjne rozpoznają także kwestie szczególne przekazane im bezpośrednio przez ustawę. Są również sądami dyscyplinarnymi dla sędziów.

Sądy apelacyjne utworzone zostały w 1990 r. wraz z przywróceniem przedwojennej, trójstopniowej organizacji sądownictwa. Tak jak wszystkie inne sądy powszechne powołuje je i znosi Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Zródło "http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_apelacyjny"
5 3 5