Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T19:44:46+01:00
W wierszu K. K. Baczyńskiego pt. „Modlitwa do Bogarodzicy” podmiotem lirycznym występuje w liczbie mnogiej i reprezentują go żołnierze, zaś sytuacja liryczna toczy się prawdopodobnie w przeddzień trudnej bitwy. Świadczyć mogą o tym cytaty: „prowadź nocne drogi jego wnuków,/ byśmy milcząc umieli umierać.” lub „[...] nagnij pochmurną broń naszą,/ gdy zaczniemy walczyć miłością.” Wiersz ma charakter prośby kierowanej do Bogarodzicy wymienionej w tytule, która jest adresatem wiersza.


Teraz ok?
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-21T23:28:13+01:00
Wiersz K. K. Baczyńskiego „Modlitwa do Bogarodzicy” jest moim zdaniem, jednocześnie modlitwą chwalebną Matki Boga, jaki i modlitwą o Jej wstawiennictwo do Boga. Utwór ten jest podzielony na pięć strof, w których pierwsze dwa wersy opisują czyny „Bogarodzicy”, a dwa następne to prośby do Niej kierowane przez podmiot liryczny wiersza, którym są żołnierze walczący na wojnie za Ojczyznę.
W pierwszej zwrotce autor przypomina czytelnikowi, że Matka Boska od bardzo dawna czuwa i opiekuje się walczącymi i jednocześnie prosi o pomoc i wsparcie oraz o godną śmierć dla następnego pokolenia żołnierzy.
W drugiej zwrotce ukazane jest znaczenie Matki Boskiej dla ludzi wierzących, dla których była (i z pewnością jest) bardzo bliska, jak „muzyka deszczu”. W tej zwrotce podmiot liryczny – walczący żołnierze proszą, by oczyściła ich dusze i sumienie, bo zdają sobie sprawę z tego, że zabijanie jest złem, nawet podczas wojny.
Trzecia strofa wielką mądrość Matki Boga, którą od Niego nabyła, mimo tego, że była Jego Matką. W tej strofie żołnierze proszą Ją o „pas i ostrogi”, które symbolizują odwagę i męstwo oraz o łaskę człowieczeństwa, którą boją się utracić w tej okrutnej wojnie.
Przedostatniej zwrotce ukazany jest ból Matki Boskiej po utracie Jezusa i prośba „walczących synów”, by ich matki nauczyła „jak cierpieć trzeba”, by tak jak Ona potrafiły żyć po ich utracie.
W ostatniej strofie opisany jest tragizm żołnierzy modlących się do Matki Boga, oni wierzący w Boga muszą zabijać dla Ojczyzny. Dlatego proszą Bogarodzicę, „nagnij pochmurną broń naszą”.
2 5 2