Odpowiedzi

2009-10-15T18:44:42+02:00
Ateny:

Państwem rządzili dwaj dziedziczni królowie. Mieli też swoich doradców-geruzję(rada starszych). Należeli do niej przedstawiciele arystokracji. Na temat projektów wypowiedzianych przez geruzję wypowiadała się rada starszych. Byli jeszcze spatriaci, czyli pełnoprawni obywatele Sparty, periojkowie-ludność pozbawiona praw politycznych oraz heloci-niewolnicy państwowi. Sparta miała ustrój oligarchiczny

Rzym:

W Rzymie panował zaś ustrój monarchiczny, czyli rządził jeden król. Funkcje doradcze pełnił senat. Było także zgromadzenie ludowe. Istniały trzy ich rodzaje: komicje kurialne, centurialne i tribusowe. Największymi urzędnikami w państwie byli konsulowie. Mniej ważni to : edylowie, kwestorzy i dyktatorzy.
5 2 5