Pomocy...polecenie przmi :Największa bombka,którą Asia kupiła z myślą o ozdobieniu choinki,jest kulą zapakowaną w sześcienne pudełko o polu powierzchni 216cm2.
a)oblicz objętość pudełka.
b)oblicz objętość bombki,wiedząc że była ona styczna do wszystkich ścianek pudełka.
c)ile razy objętość pudełka jest większa od objętości bombki,za π=3.

<zapisz obliczenia>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:16:33+01:00
P=216cm^2
P=6a^2
216=6a^2
a^2=36
a=6cm

a)
V=a^3
V=6^3=216cm^3

b)
d=6cm
r=3cm
V=4/3πr^3
V=4/3 * 3 * 3^3=4*27=108cm^3

c)
216/108=2
2 razy większa

;)
1 5 1