BARDZO PILNE! NA JUTRO!
1. Który ciąg wydarzeń z dziejów II wojny światowej jest ułożony w kolejności chornologicznej ?

a) Najazd Niemiec i ZSRR na Polskę; bitwa o Anglię; atak Niemiec na ZSRR; Przystapienie USa do wojny; bitwa stalingradzka; konferencja jałtańska; ladowanie aliantów na Normandii; zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę; kapitulacja Niemiec; kapitulacja Japonii.

b) Najazd Niemiec i ZSRR na Polskę, bitwa o Anglię, atak Niemiec na ZSRR, przystapienie USA do wojny; bitwa stalingradzka; lądowanie aliantów na Normandii; konferencja jałtańska; kapitulacja Niemiec; kapitulacja Japonii.

c) Najazd Niemiec i ZSRR na Polskę; atak Niemiec na ZSRR; bitwa o Anglię; przystapienie USa do wojny; bitwa stalingradzka; lądowanie aliantów na Normandii; konferencja jałtańska; kapitulacja Niemiec; kapitulacja Japonii; zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę.


2.Którzy z wymienionych polityków i wojskowych reprezentują państwa osi, a którzy koalicję antyhitlerowską?
Wybierz trzy postacie, które - twoim zdaniem - odegrały największą rolę w dziejach II wojny światowej. Uzasadnij swój wybór.

Winston Churchill, Stanisław Mikołajczyk, Józef Stalin, cesarz Hirohito, Adolf Hitler, Władysław Sikorski, Franklin Delano Roosevelt, Heinrich Himler, Benito Mussolini, Gieorgij Żukow, Bernard Law Montgomery, Edward Rydz-Śmigły

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:15:02+01:00