Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T09:28:21+01:00
105. Kto grzeszy przeciw VI Przykazaniu?
Przeciw VI Przykazaniu grzeszy ten, kto: jest nieskromny w myślach, słowach i uczynkach sam lub z inną osobą, kto namawia do grzechu nieczystego, kto produkuje i rozpowszechnia pornografię, kto dopuszcza się zdrady małżeńskiej.

VII Przykazanie: „Nie kradnij”.

106. Co Bóg nakazuje w VII Przykazaniu?
W VII Przykazaniu Bóg nakazuje szanować własność swoją i cudzą (prywatną i wspólną).

107. Kto grzeszy przeciw VII Przykazaniu?
Przeciw VII Przykazaniu grzeszy ten, kto: kradnie, oszukuje, zatrzymuje rzeczy pożyczone lub znalezione, niedbale wykonuje pracę, niesprawiedliwie wynagradza pracowników.

VIII Przykazanie: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu”.

108. Co Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?
W VIII Przykazaniu Bóg nakazuje żyć w prawdzie, być prawdomównym, szczerym.

109. Kto grzeszy przeciw VIII Przykazaniu?
Przeciw VIII Przykazaniu grzeszy ten, kto: kłamie (mówi nieprawdę), obmawia (mówi o kimś złą prawdę) lub oczernia (mówi o kimś rzeczy złe i nieprawdziwe), fałszywie przysięga, jest dwulicowy, obłudny, kto zniekształca prawdę lub mówi półprawdę, kto przeklina, wulgarnie się wyraża.

IX Przykazanie: „Nie pożądaj żony bliźniego swego”.

110. Co Bóg nakazuje w IX Przykazaniu?
W IX Przykazaniu Bóg nakazuje opanowywać pożądania zmysłowe, zachować wstydliwość w strojach i zachowaniu oraz dbać o higienę wyobraźni.

111. Kto grzeszy przeciw IX Przykazaniu?
Przeciw IX Przykazaniu grzeszy ten, kto: nie opanowuje pożądań zmysłowych, ma nieczyste i pożądliwe spojrzenie, ma upodobanie w myślach nieczystych, nie zachowuje wstydliwości w stroju, przyczynia się do zdrady małżeńskiej.
X Przykazanie: „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”.

112. Co Bóg nakazuje w X Przykazaniu?
W X Przykazaniu Bóg nakazuje umiarkowanie w przywiązaniu rzeczy materialnych.

113. Kto grzeszy przeciw X Przykazaniu?
Przeciw X Przykazaniu grzeszy ten, kto: jest chciwy, zdobywa rzeczy materialne kosztem niesprawiedliwości, kto zazdrości innym posiadanych rzeczy.


MODLITWA

114. Co to jest modlitwa?
Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.

115. Kto nas nauczył najlepszej modlitwy?
Pan Jezus – nauczył nas Modlitwy Pańskiej.

116. Dlaczego należy się modlić?
Przez modlitwę wyrażamy naszą wiarę i miłość do Boga. Modlitwa pogłębia naszą więź z Bogiem i zapewnia nam zbawienie.

117. Kiedy należy się modlić?
Należy się modlić rano i wieczór. Godnym podtrzymania jest modlitwa przed i po posiłku, w ważnych wydarzeniach naszego życia.

118. Jakie są formy modlitwy?
Modlimy się myślą i głosem (modlitwa ustna), lub tylko myślą (rozmyślanie, kontemplacja), a także postawą ciała (klęcząc lub stojąc).

119. Jakie są rodzaje modlitwy?
Uwielbienie, prośba, dziękczynienie.

120. Jaka powinna być nasza modlitwa?
Powinna być wytrwała, ufna, płynąca z serca i z poddaniem się woli Bożej.
W razie pytań proszę pisać pw. Mam nadzieję, że pomogłem.
2 3 2