Odpowiedzi

2010-02-21T19:29:52+01:00
W XIX w. powstały dwie przczyny upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku m.in.: Szkoła Krakowska upatrywała przyczyny upadku w przyczynach wewnętrznych, natomiast Szkoła Warszawska za decydujące uznała przyczyny zewnętrzne. Uważam, że na upadek Rzeczpospolitej wpłynęły zarówno przyczyny wewnętrzne takie jak słabość władzy królewskiej, oraz zewnętrzne czyli ingerencje państw np. ościennych. Powolny upadek rozpoczął się jeszcze w XVII w. po wojnach z Turcją, Szwecją i Rosją. Praca ta dotyczy Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
XVIII w to wiek panowania Wettinów, Stanisława Leszczyńskiego oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Gospodarka w Rzeczpospolitej nie była na wysokim poziomie. Podczas, gdy Europa Zachodnia wchodziła w kapitalizm, manufaktury były wykształcone
i czerpano z nich zyski, to w Polsce zniszczonej wojnami XVII w. dopiero zaczynały powstawać pojedyncze manufaktury, które na dodatek produkowane towary sprzedawały
na niewielkim rynku – w latyfundiach. Przynosiły więc niewielkie dochody i często upadały. August II Sas (1697-1733) miał ważniejsze sprawy na głowie niż podniesienie polskiej gospodarki do chociaż średniego poziomu.
1 5 1