Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:28:21+01:00
A) CH₃COOH + C₂H₅OH --> CH₃COOC₂H₅ + H₂O
b) C₁₇H₃₅COOH + C₄H₉OH --> C₁₇H₃₅COOC₄H₉ + H₂O
c) HCOOH +CH₃OH --> HCOOCH₃ + H₂O
d) C₁₇H₃₅COOH + C₃H₇OH --> C₁₇H₃₅COOC₃H₇ + H₂O
e) C₃H₇COOH + CH₃OH --> C₃H₇COOCH₃ + H₂O
f) C₁₇H₃₃COOH + C₅H₁₁OH --> C₁₇H₃₃COOC₅H₁₁ + H₂O