Odpowiedzi

2010-02-21T19:43:36+01:00
Zjawiska negatywne:
-bezrobocie ludzi młodych
-długotrwałe bezrobocie
-pogłębiające się zróżnicowanie przestrzenne lokalnych rynków pracy