PILNE !!!!!! ROZWIAZ ZADANE W C ++ !!!!:
Wczytaj wyraz z powtarzającymi się literkami i wypisz wyraz składający się z pojedynczych liter.
Przykłady


Wejście
AAlllaa
Wyjście
Ala
Wejście
ppppppiiiiessssssss
Wyjście
pies
Wejście
koooooooot
Wyjście
kot


1

Odpowiedzi

2010-02-21T23:02:25+01:00
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])
{
//napis wejsciowy
string napis;
//napis wynikowy
string wynik;

//pobranie napisu
cin>>napis;

//poczatkowo napis wynikowy jest pusty
wynik="";

//poczatkowo ostatnio sprawdzonym znakiem jest znak pusty
char ostatni = '\0';

//przechodzimy przez wszystkie znaki pobranego napisu
for(int i=0; i<napis.length(); i++)
{
//jezeli poprzedni znak jest inny niz aktualny
if(ostatni != napis[i])
{
//to dodaj go do wyniku
wynik += napis[i];
//i zapamietaj sprawdzony znak jako ostatnio sprawdzony
ostatni = napis[i];
}

}

//wyswietl wynik
cout<<wynik<<endl;


system("PAUSE");
return 0;
}