Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:20:21+01:00
A. Mickiewicz zastosował wiele środków artystycznych np.apostrofa, porównanie, porównania homeryckie, epitety, archaizm, metafora, personifikacja