Odpowiedzi

2010-02-21T19:30:44+01:00
Apostrofa - "Litwo, ojczyzno moja"
wyliczenie - "do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych[..]do tych pól malowanych..."
porównanie - "..a wszystko to przepasane jakby wstegą, miedzązieloną.."
uosobienie '..gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała.."
epitet "..łąk zielonych.." "dwór szlachecki.." "..pobielane ściany.."