Odpowiedzi

2010-02-21T19:33:51+01:00
1. Wiązania jonowe:
-NaCl
-MgS
-AlCl (na dole małe trzy)

2.Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane:
-H(na dole małe dwa)
-O(na dole małe dwa)
-Cl (na dole małe dwa)
-N(na dole małe dwa)

3.Wiązania kowalencyjne spolaryzowane:
-H(na dole małe dwa)O
-HCl
-NH(na dole małe trzy)

4.Wiązania chemiczne:
-Al (na dole małe dwa)O(na dole małe trzy)
-O(na dole małe dwa)
-H(na dole małe trzy)PO(na dole małe cztery)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:39:53+01:00
Wiązanie jonowe - wytwarzają pomiędzy sobą atomy, które znacznie różnią się elektroujemnością. Atom mniej elektroujemny oddaje elektron dla atomu bardziej elektroujemnego. Wytwarzają się wówczas jony, które oddziaływują między sobą na zasdzie elektrostatycznego przyciągania, np. Na-Cl (NaCl), Br-Mg-Br (MgBr2)
Wiązania kowalencyjne - tworzy je wspólna para elektronowa. Wspołne elektrony tworzące ten rodzaj wiązania krążą w około obydwu atomów powodując ich wzajemne wiązania.
- niespolaryzowane - wspólna para elektronowa tworząca ten rodzaj wiązania krążąc wokół obydwu atomów taki sam okres czasu przebywa obok jednego jak i drugiego atomu. Występują tylko w cząsteczkach zw. chem. np. H-H (H2) O-O (O2)
-spolaryzowane - wytwarzają je atomy różniące się elektroujemnością. Wspólna para elektronowa częściej przebywa koło atomu bardziej elektroujemnego, np. H-Cl (HCl) H-O-H (H2O)
wiązania chemiczne - PODSTAWOWE INFORMACJE :
-w ich tworzeniu biorą udział tylko elektrony z ostatnich powłok,
-o ilości wiązań danego pierwiastka informuje nas jego wartościowość,
-każdy atom dąży do kompletu elektronów na ostatniej powłoce,
-dwa atomy mogą wytworzyć między sobą max. 3 wiązania .

pozdrawiam .