Zad.1
Wartość wyrażenia 42[(30-9)*2] jest równa .. ?

Zad .2
Wagon pociągu osobowego ma 17m długości , a lokomotywa 15m.Ile wagonów jest w składzie pociągu , którego długość jest równa 236 m ?

Zad.3
W sklepie było 20pojemników kefiru po jedna czwarta . Ile litrów kefiru było we wszystkich pojemnikach ?

Zad.4
Wartością wyrażenia [2,3*2+3,2*3] :10 jest .. ?


Zad.5
Wynikiem dzielenia 3,7 :100 jest .. ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:33:08+01:00
Zad.1
42[(30-9)*2] = 42* (21*2)= 42*42 = 1764

Zad .2
(236-15):17 = 221:17=13

Zad.3
¼l*20=5l

Zad.4
[2,3*2+3,2*3] :10 = (4,6+9,6):10 = 14,2:10 = 1,42


Zad.5
3,7 :100 = 0,037
2010-02-21T19:33:55+01:00
Zad.1 42[(30-9)*2] = 42(60-18)=2520-756=1764

Zad.2
x - ilość wagonów
17x + 15 = 236
17x = 221 | :17
x = 13
Odp. Jest 13 wagonów.

Zad.3
20 * ¼l = 5l
Odp. We wszystkich pojemnikach było 5 litrów kefiru.

Zad.4 [2,3*2+3,2*3] :10 = (4,6+9,6):10 = 14,2:10=1,42

Zad.5 3,7:100 = 0,037 (przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo)