Odpowiedzi

2010-02-21T20:00:07+01:00


TATRY
- Tatry są najwyższym pasmem górskim łańcucha karpackiego
- Zaliczają się do Centralnych Karpat Zachodnich i leżą na granicy Polski i Słowacji
- Najwyższym szczytem jest Gerlach na Słowacji (2655 m)
- Po polskiej stronie największą wysokość osiągają Rysy (2499 m)
- Budowa geologiczna jest dość złożona:
· część południowa jest zbudowana z granitów (na wschodzie) i łupków krystalicznych (na zachodzie)
· skały te, tworzące trzon krystaliczny Tatr , pochodzą z wieku karbonu
· na północ od nich leżą mezozoiczne skały osadowe ułożone w formie dwóch płaszczowin – wierchowej i reglowej (choczańskiej)
· są to wapienie, dolomity, margle i piaskowce
- Tatry Wschodnie – skały krystaliczne
· wysokości bezwzględne często ponad 2000 m
· strome zbocza, turnie, granie
· duże wysokości względne, stoki rozcięte żlebami
· rzeźba polodowcowa: cyrki lodowcowe wypełnione wodą, doliny U-kształtne o stromych ścianach, misy, progi, osuwiska, piargi, doliny zawieszone, wygłady lodowcowe, „baranie łby”, moreny czołowe, boczne
- Tatry Zachodnie – skały osadowe
· wysokości bezwzględne poniżej 2000m
· szczyty kopulaste
· rzeźba krasowa (jaskinie, korytarze podziemne, leje krasowe)
· fantastyczne formy utworzone w wapieniach i dolomitach; bramy skalne; szerokie doliny
- klimat:
· klimat Tatr to typowy klimat górski
· cechuje się niską temperaturą powietrza, dużymi opadami i długim okresem zalegania pokrywy śnieżnej
· wraz ze wzrostem wysokości spada temperatura powietrza, natomiast rośnie suma opadów atmosferycznych
· zjawiskiem charakterystycznym dla Tatr jest wiatr halny (typ wiatru fenowego)
- sieć rzeczna: Tatry leżą w dorzeczu Dunajca; rzeki i potoki górskie mają duży spadek, tworzą liczne wodospady
- duże zróżnicowanie wysokości jest przyczyną wytworzenia się pięter roślinnych:
· regiel dolny (do 1250)
· regiel górny (1250-1600)
· kosodrzewina (1600-1800)
· piętro hal (1800-2250)
· piętro turni (powyżej 2250)
- relikty w Tatrach: ostróżka tatrzańska, skalnica tatrzańska, dębik ośmiopłatkowy, wierzba zielna
- endemity w Tatrach: szarotka, szafran