Jak by ktoś umiał , bede wdzieczna :)
1) wyznacz zbiory A∨B ,A∧B, A\B, B\A. do ktorych z nich nalezy liczba 5?
a) A=<5;7> ; B=(0;5>
b)A=<-1;4)u(5;∞); B=(0;5>
c) A=(-∞;5>u(6;8>; B=<5;7)
2) oblicz wartość wyrazenia . wynik przedstaw w notacji wykladniczej.
b)(6×10⁸)×(5,510⁷)=
c)(4×10⁵):(8×10⁻⁶)=
e)0,0000027×0,00009=
f) (245:0,0005)⁰,⁵
3)oblicz wartość wyrażenia
b)√48×√12=
c)∛3×∛-9=∛-27=-3
d)∛0,04×∛25=
e)√18⁷/₉=
f)∛15⅝=
g) √11⅔:√4⅕
h)∛1⅛×∛10⅛
4) uprość wyrażenie i oblicz jego wartość dla x= pierwiastek z trzech przez dwa.
b)(x+√2)-(x-√2)=
c)(x+√3)³+2x(x+3)(x-3)+(x-√3)³
d) (x-√3)(x²+√3x+3)+(x+√3)(x²-√3x+3)

z góry dziękuje :)

1

Odpowiedzi

2009-10-15T18:27:00+02:00
1) wyznacz zbiory A∨B ,A∧B, A\B, B\A. do ktorych z nich nalezy liczba 5?
a) A=<5;7> ; B=(0;5>
b)A=<-1;4)u(5;∞); B=(0;5>
c) A=(-∞;5>u(6;8>; B=<5;7)
2) oblicz wartość wyrazenia . wynik przedstaw w notacji wykladniczej.
b)(6×10⁸)×(5,510⁷)=33×10¹⁵
c)(4×10⁵):(8×10⁻⁶)=0,5 ×10¹¹
e)0,0000027×0,00009=27×10⁻⁷
f) (245:0,0005)⁰,⁵=7×10²
3)oblicz wartość wyrażenia
b)√48×√12=24
c)∛3×∛-9=∛-27=-3
d)∛0,04×∛25=∛(0,04*25)=∛1=1
e)√18⁷/₉=1
f)∛15⅝=5/2
g) √11⅔:√4⅕=5/3
h)∛1⅛×∛10⅛=9/2
4) uprość wyrażenie i oblicz jego wartość dla x= pierwiastek z trzech przez dwa.
b)(x+√2)-(x-√2)=2√2
c) (x+√3)³+2x(x+3)(x-3)+(x-√3)³=x³+3√3x²+3*3*x+3√3+2x(x²-9)+x³-3√3x²+3*3*x-3√3=4x³
4*(√3/2)³ =4*3√3/8=3√3/2

d) (x-√3)(x²+√3x+3)+(x+√3)(x²-√3x+3)=x³-√3³+x³+√3³=2x³
2*(√3/2)³=2*3√3/8=3√3/4


1 1 1