1.W 500 g wody rozpuszczono 100g kwasu octowego.Jakie jest stezenie otrzymanego roztworu.

2.Oblicz stosunek masy węgla do masy tlenu do masy wodoru w kwasiemrowkowym( mc=12u Mh=1u Mo=16u

3. Oblicz zawartosc procentowa wegla w kwasie octowym Mc=12 Mh=1u Mo=16u

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:44:03+01:00
Zad. 1
masa roztworu: 500g + 100g = 600g
Cp = ms/mr *100%
Cp = 100g/600g *100% ≈ 16,7%

Zad.2
HCOOH
C:O:H
12:32:2
6:16:1

Zad. 3
mCH₃COOH = 2mC + 4mH + 2mO = 24u + 4u+ 32u = 60u
%c = mC/mCH₃COOH * 100% = 24u/60u *100% = 40%