1.podaj wzory sumaryczne poniższych soli beztlenowych.

chlorek sodu,siarczek wapnia,siarczek żelaza(II),chlorek ołowiu(IV),bromek magnezu.

2.podaj wzory sumaryczne wymienionych soli tlenowych.
węglan potasu,siarczan(VI) wapnia,azotan(V) magnezu,fosforan(V) sodu,węglan wapnia,siarczan (VI) sodu,azotan (V) glinu,fosforan (V) żelaza(III)

3.podaj wzory sumaryczne wymienionych soli.
siarczan(IV) ołowiu (II),azotan(III) miedzi(I),chloran(VII) potasu,fosforan (III) baru,krzemian sodu,azotan(III)niklu,siarczek srebra,fosforan(V)cyny(IV)
4.podaj nazwy systematyczne wymienionych soli.
a)NaNO₃,CaCl₂,K₂SO⁴,NgCO₃,BaS,LiNO₃
b)Ag₂S,Fe(NO₃)₃,Pb(CO₃)₂,CuSO₄,SnCl₄,FePO₄
5.podaj wzory sumaryczne i nazwy soli azotanowych(V) metali pierwszej grupy układu okresowego.


BARDZO PROSZE O POMOC ! PILNE! z gory wielkie dziekii!;)

1

Odpowiedzi

2012-07-13T12:31:01+02:00

zad.1

chlorek sodu - NaCl

siarczek wapnia - CaS

siarczek żelaza(II) - FeS

chlorek ołowiu(IV) - PbCl₄

bromek magnezu - MgBr₂zad.2

węglan potasu - K₂CO₃

siarczan(VI) wapnia - CaSO₄

azotan(V) magnezu - Mg(NO₃)₂

fosforan(V) sodu - Na₃PO₄

węglan wapnia - CaCO₃

siarczan (VI) sodu - Na₂SO₄

azotan (V) glinu - Al(NO₃)₃

fosforan (V) żelaza(III) - FePO₄zad.3

siarczan(IV) ołowiu (II) - PbSO₃

azotan(III) miedzi(I) - CuNO₂

chloran(VII) potasu - KClO₄

fosforan (III) baru - Ba₃(PO₃)₂

krzemian sodu - Na₂SiO₃

azotan(III)niklu - Ni(NO₂)₂ lub Ni(NO₂)₃

siarczek srebra(I) - Ag₂S

fosforan(V)cyny(IV) - Sn₃(PO₄)₄zad.4

a)

NaNO₃ - azotan (VI) sodu

CaCl₂ - chlorek wapnia

K₂SO₄ - siarczan (VI) potasu

NiCO₃ - węglan niklu (II)

BaS - siarczek baru

LiNO₃ - azotan (V) litu


b)

Ag₂S - siarczek srebra (I)

Fe(NO₃)₃ - azotan (V) żelaza (III)

Pb(CO₃)₂ - węglan ołowiu (IV)

CuSO₄ - siarczan (VI) miedzi (II)

SnCl₄ - chlorek cyny (IV)

FePO₄ - fosforan (V) żelaza (III)zad.5

LiNO₃ - azotan (V) litu

NaNO₃ - azotan (V) sodu

KNO₃ - azotan (V) potasu

RbNO₃ - azotan (V) rubidu

CsNO₃ - azotan (V) cezu

8 4 8