Odpowiedzi

2010-02-21T19:57:22+01:00
*średnia roczna temp. 0-10°C,
*Rośliny: lasy liściaste: buki, dęby, klony, jawory, lipy, wierzby, topole, olchy. Rozwinięta jest też warstwa krzewów i runa leśnego.
*roślinność stepowa, głównie ostnice i ostrokrzewy.
*Uprawiane są głównie: pszenica, buraki cukrowe.
*Gleby:czerwone i żółte gleby leśne
* roczna amplituda powietrza nawet do 45°C
* opady w różnych porach roku (zależnie od typu klimatu)
75 4 75