Poniższe zdania napisz poprawnie(część informacji jest poprawna ale ja przepisałam całą notatkę)
Eten to gaz barwy białej o duszącym zapachu. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, więc można go zbierać pod wodą. Jest aktywny chemicznie i w wyniku reakcji przyłączania chloru powstaje związek chemiczny o wzorze C2H5Cl. Reaguje z bromowodorem, tworząc związek chemiczny o wzorze C2H4Br2, a w reakcji z wodorem powstaje etan. Można go otrzymać z polietylenu. Produktami reakcji spalania całkowitego są węgiel i woda. Powoduje szybsze dojrzewanie owoców cytrusowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:06:54+01:00
Eten to bezbarwny gaz o duszącym zapachu. Nie rozpuszcza się w wodzie, więc można go zbierać pod wodą. Jest aktywny chemicznie i w wyniku reakcji przyłączania chloru powstaje związek chemiczny o wzorze C2H4Cl2. Reaguje z bromowodorem, tworząc związek chemiczny o wzorze C2H4Br2, a w reakcji z wodorem powstaje etan. Można go otrzymać z polietylenu. Produktami reakcji spalania całkowitego są dwutlenek węgla i woda. Powoduje szybsze dojrzewanie owoców cytrusowych.
4 3 4