Jeśli za pewną liczbą dwucyfrową dopiszemy cyfrę jej dziesiątek, to otrzymamy liczbę trzycyfrową 0 227 większą od danej. Jeśli zaś przed daną liczbą dopiszemy cyfrę jej jedności, to otrzymamy liczbę trzycyfrową 21 razy większą od danej liczby. Jaka to liczba ? ? ? ?

1

Odpowiedzi

2010-02-21T21:17:05+01:00
0x+y - liczba szukana (x to dziesiątki a y jedności)

100x+10y+x=10x+y+227

100y+10x+y=21*(10x+y)

91x+9y=227

101y+10x=210x+21y

91x+9y=227

80y=200x /÷80

91x+9y=227
y = 200x/80

91x+9 (200x/80)=227
y = 200x/80

91x+22,5x=227
y = 200x/80

113,5x = 227 /÷ 113,5
y = 200x/80

x = 2
91x + 9y=227

x = 2
91 * 2 + 9y = 227

x = 2
182 + 9y = 227

x = 2
9y = 45 /÷9

x = 2
y = 5

2*10 + 5 = 25