Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:52:31+01:00
Pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania, ponieważ pragnę by duch Święty umacniał mnie i moją wiarę, chcę dawać przykład wszystkim ludziom, by umieli żyć w zgodzie z Panem.
Marek był uczniem św. Piotra i św. Pawła. Przez pewien czas towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży apostolskiej. Był też prawdopodobnie krewnym św. Barnaby. Być może dlatego właśnie przyłączył się do św. Pawła, który przybył do Jerozolimy z Barnabą. Jednak w trakcie podróży apostolskiej św. Pawła Marek opuścił go i zawrócił z drogi. Wywołało to rozgoryczenie Pawła, dlatego nie chciał go zabrać w swoją drugą podróż. Wtedy i Barnaba opuścił św. Pawła i razem z Markiem udali się na Cypr. Potem Marek udał się do Rzymu, gdzie prawdopodobnie napisał swoją Ewangelię, wreszcie (według tradycji), po śmierci św. Piotra, udał się do Aleksandrii egipskiej i założył tam Kościół.
2010-02-21T19:53:23+01:00
Życiorys w załączniku.. ale o jaki sakrament Ci chodzi?