Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:55:17+01:00
A)reaguje z kwasem solnym
ca +2hcl -> cacl2 + h2

b)ulega termicznemu rozkładowi
caco3 -> cao + co2
c)ulega reakcji gaszenia wapna palonego
cao + h2o-> ca(oh)2
d)ulega twardnieniu zaprawy murarskiej
Ca(oh)2 + Co2 -> caco3 + h2o
e)prażenie gipsu krystalicznego
2caso4 * 2h20 -> (caso4)2*h2o +3h2o
f)twardnienie zaprawy murarskiej
Ca(oh)2 + Co2 -> caco3 + h2o