Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T10:18:00+02:00
Województwo lubelskie położone jest na obszarze kilku regionów fizyczno-geograficznych zróżnicowanych pod względem rzeźby, krajobrazu i roślinności. Zachodnią granicę stanowi Wisła, wschodnią zaś rzeka Bug. Obszar północno-zachodni położony jest na Nizinie Południowopodlaskiej. Jest ona lekko falistą równiną z polodowcowymi wzniesieniami. Północno-wschodnią część województwa zajmuje z kolei Polesie (Zachodnie i Wołyńskie). To płaska równina, na której występują obszary bagienne, torfowiska oraz jeziora (najczęściej jeziora krasowe na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej). Środkową i południowo-zachodnią część województwa stanowi Wyżyna Lubelska, z licznie występującymi wąwozami i dolinami rzek, zaś południowo-wschodnią Wyżyna Zachodniowołyńska. Południowy obszar zajmuje wyżynne pasmo Roztocza o szerokości 15 km ciągnące się od okolic Kraśnika aż do Lwowa. Występuje tu najwyższy punkt Lubelszczyzny - wzgórze Wapielnia (387 m n.p.m.). Ziemie południowo-zachodnie zajmuje Kotlina Sandomierska.
1 5 1