Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:25:05+01:00
1
1mmol-18mg
x-50
x=2,7mmola

1mmol-6,02*10^23
2,7-x
x=16,7*10do23 czast

2
1mol k2so4-7*6,02*10 do23at
5-x
x=210,7*10do23 -xg
90,3*10do23=132g
x=308g

3
15dm3 n2=x at
22,4-12,04*10do23
x=8,06*10do23 at = x dm3 co2
18,06*10do23-22,4
x=9,99 dm3

4a
40dm-x moli
22,4-1
x=1,7

b
3-x moli
44,8-1
x=0,07

5
2,8dm-xat
22,4-18,06*10do23
x=2,25*10 do23at

2,25*10do23 at-xg ne
12,04*10do23-20
x=3,75g

6
4 al+3o2-> 2al2o3
108-204
40-x
x=75,5g

7
h2so4 + 2naoh==na2so4+ h2o
20-x
98-80
x=16,3g naod
8
3h2+n2==2nh3
xg-90
6-28
x=19,2 g h2

9
2hcl+zn==zncl2+ h2
73-65
x-260
x=292g hcl

10
c+o2=co2
32-12
x-96
x=256g o2

11
al+ 3hcl=alcl3+3/2 h2
15-x
27-3
x=1,7

12
4 na+o2--2na2o
18g-x dm
92-22,4
x=4,4
13
c+o2--co2+30-x
22,4-22,4
x=30dm3

14
2h2+o2-->2h2o
x dm-100
44,8-36
x=124,4

;)
2010-02-21T20:58:19+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mH2O=18u
18g wody-------6,02*10^23cząst.
0,05g wody----x cząst.
x=0,05*6,02*10^23/18
x=1,67*10^21cząst. H2O

18g wody-------1000mmoli
0,05g wody----x mmoli
x=0,05*1000/18
x=2,78mmola H2O

2.
1 mol K2SO4-------7*6,02*10^23 atomów
5 moli K2SO4---------x atomów
x=5*7*6,02*10^23
x=210,7*10^23 atomów

m(NH4)2SO4=132u
132g (NH4)2SO4------15*6,02*10^23 atomów
xg (NH4)2SO4----------210,7*10^23 atomów
x=132*210,7*10^23/15*6,02*10^23
x=308g (NH4)2SO4

3.
22,4dm3 N2------2*6,02*10^23 atomów
15dm3 N2----------x atomów
x=30*6,02*10^23/22,4
x=8,06*10^23 atomów

22,4dm3 CO2------3*6,02*10^23 atomów
xdm3 CO2---------8,06*10^23 atomów
x=22,4*8,06*10^23/18,06*10^23
x=9,99dm3 CO2

4a
22,4dm2 Cl2-------1mol
40dm3 Cl2---------xmoli
x=40/22,4
x=1,78mola Cl2

4b
22,4dm2 Br2-------1mol
0,3dm3 Cl2---------xmoli
x=0,3/22,4
x=0,013mola Br2

5.
22,4dm3 H2S--------3*6,02*10^23 atomów
2,8dm3 H2S-----------x atomów
x=8,4*10^23/22,4
x=0,375*10^23 atomów H2S

20g Ne------6,02*10^23 atomów
xg Ne-------0,375*10^23 atomów
x=20*0,375*10^23/6,02*10^23
x=1,25g Ne

6.
mAl=27u
mAl2O3=102u
4Al + 3O2---->2Al2O3
4*27g Al-------2*102g Al2O3
40g Al-----------xg Al2O3
x=40*204/108
x=75,56g Al2O3

7.
mH2SO4=98u
mNaOH=40u
2NaOH + H2SO4------>Na2SO4 + 2H2O
2*40g NaOH--------98g H2SO4(z reakcji)
xg NaOH-----------20g H2SO4
x=80*20/98
x=16,3g NaOH

8.
mN=14u
mH=1u
N2 + 3H2-----2NH3
2*14g azotu-----6g wodoru(z reakcji)
90g azotu-------xg wodoru
x=90*6/28
x=19,28g wodoru

9.
mHCl=36,5u
2HCl + Zn----ZnCl2 + H2
2*36,5g HCl-------1mol ZnCl2(z reakcji)
xg HCl-------------4mole ZnCl2
x=73*4
x=292g HCl

10.
mO=16u
C + O2----CO2
1mol C-------32g tlenu(z reakcji)
8moli C-------xg węgla
x=8*32
x=256g tlenu

11.
mAl=27u
2Al + 6HCl---->2AlCl3 + 3H2
2*27g Al-----3*22,4dm3 wodoru(z reakcji)
15g Al----------xdm3 wodoru
x=15*67,2/54
x=18,67dm3 wodoru

12.
mNa=23u
4Na + O2--->2Na2O
4*23g sodu-----22,4dm3 tlenu(z reakcji)
18g sodu---------xdm3 tlenu
x=18*22,4/92
x=4,38dm3 tlenu

13.
C + O2---->CO2
22,4dm3 tlenu------22,4dm3 CO2(z reakcji)
30dm3 tlenu----------xdm3 CO2
x=30*22,4/22,4
x=30dm3 CO2

14.
mH2O=18u
2H2 + O2---->2H2O
2*22,4dm3 wodoru------2*18g wody(z reakcji)
xdm3 wodoru--------100g wody
x=44,8*100/36
x=124,4dm3 wodoru