W czasie wycieczki odwiedziliśmy również ogród zoologiczny. Ogród ma kształt prostokąta o bokach 220m x 300m. Połowę jego powierzchni zajmują wybiegi dla zwierząt lądowych, 0,3 terenu zamieszkują ptaki, pozostała część terenu należy do zwierząt wodnych. Oblicz, ile metrów kwadratowych zajmują tereny dla zwierząt wodnych.

Proszą szybko

3

Odpowiedzi

2010-02-21T19:55:54+01:00
Powierzchnia:220m×300m=66 000m²

1-½-0,3=1-0,5-0,3=0,2

0,2×66 000=13200
tereny dla zwierząt wodnych zajmują 13200m² powierzchni.
2 5 2
2010-02-21T19:56:41+01:00
Pole pow.- 220m*300m=66000m²
66000*0,3=19800m²
66000:2=33000m²
66000m²-(19800+33000)=66000-52800=13200m²
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T19:57:36+01:00
Obliczamy powierzchnię ZOO
220m*330m=66000m²

Wybiegi dla zwierząt lądowych
½*66 000m²=33 000m²

Tereny dla ptaków
0,3*66 000m²=19 800m²

Tereny dla zwierząt wodnych
66 000m² - (33 000m²+ 19 800m²)= 66 000m²-52 800m² = 13 200m²
3 5 3