1) Beczka o średnicy 60cm i wysokości 1m ma kształt walca. Ile litrów wody zmieści się w tej beczce?
2) Obracamy dwa jednakowe prostokąty o wymiarach 4cm × 10cm jeden wokół krótszego, a drugi wokół dłuższego boku. Który z otrzymanych walców ma większą objętość?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:03:48+01:00
Zad.1
V=πr^2 * H
r=30cm=3dm
H=1m=10dm
V=π * 3^2 * 10= π * 9 * 10=90πdm^3 = 90π l

Zad.2
r1=10
H1=4cm
V1=π * 10^2 * 4= π * 100 * 4= 400π cm^3

r2=4cm
H2=10cm
V2=π * 4^2 * 10= π * 16 * 10=160π cm^3

Większą objętość ma walec otrzymany z obrotu prostokąta wokół krótszego boku.
1 1 1