Oblicz z jaką max częstotliwością może wirować tarcza o promieniu r=0.5, aby umieszczone na jej brzegu ciało nie zsunęło się. współczynnik tarcia pomiędzy ciałem a tarczą wynosi f= 0,5


z jakim max przyspieszeniem możemy poziomo przesuwać deskę z umieszczonym na niej klockiem, aby klocek jeszcze pozostał nieruchomy względem deski. Współczynnik tarcia między klockami a deską f=0,2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T07:57:59+01:00
Witaj
1/
dane r=0,5m, f=0,5, g=10m/s2=10N/kg
szukane nmax-częstotliwość
Ciało nie zsuwa się z brzegu wirującej tarczy dopóki siła odśrodkowa Fr nie
przekroczy wartości siły tarcia statycznego czyli przypadkiem granicznym jest
Fr = T.......ale T = N*f = Q*f = mgf......oraz Fr = 4pi2*f2*m*r
4pi2*n2*m*r = mgf
n2 = gf/[4pi2*r] = 10m/s2*0,5/[39,48*0,5m] = 0,25/s2
n = 0,5obrotu/s = 0,5 Hz.

2/
Aby klocek pozostał nieruchomy wzgl. deski musi być, że siła bezwladności Fb
nie przewyższy siły T
Fb = T
ma = mgf
a = gf = 10m/s2*0,2 = 0,2m/s2

..........................pozdrawiam

3 3 3