1.Najmniej zaludnione województwo w Polce to lubuskie.Mieszka tam 2,6% wszystkich mieszkańców Polski.Ilu ludzi zamieszkuje to województwo.
2.Osoby powyżej 60 roku życia stanowią 16,74% mieszkańców Polski.Wśród nich 60,1% stanowią kobiety.Ilu jest w Polsce mężczyzn w wieku 60 lat ?
3. W Polsce są 884 miasta.Około 4,75% miast liczy powyżej 100tys. mieszkańców,a około 48,53% to miasta liczące od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców.Ile w Polsce jest miast małych-liczących mniej niż 20 tys. mieszkańców?
4. W Polsce sprzedaje się rocznie około 328 tys.samochodów osobowych.Liczba sprzedawanych samochodów
ciężarowych jest o 98,2% mniejsza.Poza tym sprzedaje się jeszcze 1400 autobusów.Jaki procent wszystkich wymienionych pojazdów
stanowią samochody osobowe?

liczba ludności do zadania:38,6mln

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T18:39:06+02:00
Zad 1.
2,6% z 38,6mln= 2,6%×38600000÷100%= 988000 ludzi

Zad 2.
Osoby pow. 60 r.ż.: 16,74% z 38,6mln= 16,74×38600000÷100%=6461640 ludzi

Procent mężczyzn=100%-60,1%=39,9%
=> 39,9% z 6461640 = 39,9×6461640 ÷100%=2578194 mężczyzn pow. 60 r.ż.

Zad 3.
4,75% z 884=4,75%×884÷100%=42 liczba miast pow 100tys
48,53% z 884=48,53%×884÷100%=429 liczba miast 20-100tys

Liczba miast małych= 884-42-429=413

Zad 4.
Samochodów osobowych=328tys
Samochodów ciężarowych=100%-98,2%=1,8%sam. osobowych => 1,8% z 328tys.= 1,8%×328000÷100%=5904
Autobusy=1400
Ilość wszystkich samochodów: 328000+5904+1400=335304

%samochodów osobowych:
100%---335304
x%----328000

x=328000×100%÷335304=97,8%