Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-07-28T09:18:33+02:00
Henryk Sienkiewicz - urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzeskiej (Podlasie). Pochodził on z rodziny szlacheckiej, która była zarazem bardzo patriotyczna. Uczęszczał do Warszawskiego gimnazjum, następnie od 1886 roku studiował prawo i medycynę w Szkole głównej . Niestety nie ukończył studiów i podjął się pracy. Został felietonistą i reporterem w prasie warszawskiej. Swe notki umieszczał głównie w : ,,Tygodniku ilustrowanym" , ,,Przeglądzie tygodniowym", ,,Niwie" oraz ,, Gazecie Polskiej". Często występiwał pod pseudonimem -Litwos. w latach 1876 - 1878 przebywał w Ameryce Północnej, później zwiedził wiele państw europejskich. Utwory Sienkiewicza to m. in. : ,,Sahem", ,,W pustni i w puszczy", ,,Quo Vadis" ( za tą w 1905 dostał nagrodę Nobla) , ,,Ogniem i mieczem", ,,Potop" , ,,Pan Wołodyjowski" i inne. Wiele z nich zostało sfilmowanych. Niektóre powieści przetłumaczono na 40 języków! Henryk Sienkiewicz zmarł 15 listopada 1916 roku. Zaś jego prochy sprowadzono do Polski w roku 1924 - 4 lata po jego śmierci.


Czy wiesz, że jeśli wybierasz jakąś odpowiedź jako najlepszą to podobno wraca do ciebie 15 % punktów które przeznaczyłaś/łeś na dane zadanie? ;D Ja jestem chętna ;)
37 4 37
2010-07-28T09:19:30+02:00
Henryk Sienkiewicz
Pisarz ten żył i tworzył w drugiej połowie XIXwieku.
Jego utwory ukazywały się też pod pseudonimem
literackim Litwos.Pisarz bardzo dużo podróżował
zbierając materiały do późniejszych prac.Już za życia był
lubianym i cenionym przez
społeczaństwo polskie twórcą.
Na jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej, w dowód uznania

otrzymał od swych rodaków majątek i dworek w Oblęgorku
(woj.kieleckie).
Największym osiągnieciem pisarza było otrzymanie
w 1905 roku Nagrody
Nobla za powieść ''Quo vadis" ,
w której przedstawił obraz
życia chrześcijan w starożytnym
Rzymie, za panowania Nerona.
Kolejne pokolenia Polaków najbardziej cenia sobie
Trylogie H.Sienkiewicza: "Ogniem i mieczem, Potop,
Pan Wołodyjowski - powieści historyczne, w których autor
sławi bohaterstwo i patriotyzm dawnych polskich
rycerzy.
30 4 30