Proszę o przetłumaczenie- tylko bez translatorów. Dziękuję:-)

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 w Okopach jako Alfons Popiełuszko, a zmarł 19 października 1984 we Włocławku- polski ksiądz, Sługa Boży Kościoła katolickiego, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Był ministrantem i wyróżniał się głęboką religijnością; był typem samotnika. Pierwszą komunię i bierzmowanie przyjął w tym samym roku - 1956. Po maturze, 24 czerwca 1965 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W czasie strajku został wysłany do odprawiania mszy w Hucie.
19 października wracając do Warszawy, na drodze do Torunia, Jerzy Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy "D" Departamentu IV MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO.30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki, które zbadano w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku pod kierunkiem prof. Marii Byrdy. W czasie sekcji wykazano ślady torturowania. Bardzo proszę o pomoc, potrzebuję tego na jutro.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:04:44+01:00

Jerzy Popiełuszko has been born in trenches 14 september 1947 as Alfons Popiełuszko, but in (to) 19 october 1984 zmarł Włocławku priest ask - polish < poland >, servant of god catholic church, by officers of security services murdered. There was ministrantem and it differred deep religiousness; there was type of solitary. First communion and it has accepted in same year bierzmowanie - 1956. After examination for the secondary-school certificate (secondary-school certificate), it has called by superior (upper; highest) seminar in warsaw 24 june 1965 year ecclesiastical < clergyman >. It has been sent in time of strike for sending away mass (ministry of foreign affairs) in plant. Return to warsaw 19 october, on way to torun, have been abducted circle along with driver by officers of independent groups in uniforms of officers of departments of road traffic from bay on vistula jerzy " " department IV october he (its; his; it) delay Popiełuszko Waldemarem Chrostowskim D MSW MO.30 Włocławka wyłowiono, which (who) research in plant of (bet of) judicial medicine of medical academy in bialystok under direction professor of mary Byrdy. It exert trails of torturing in time of section. I ask about assistance very, I need it on tomorrow < tomorrow >.