Zad.1 oblicz powierzchnie i objetosc kuli o promieniu 4cm.
zad.2 oblicz powierzchnie calkowita i objetosc walca ktory powstal z prostokata o wymiarach 3cm na 5cm w obrocie dokola dluzszego boku .

PROSZE O POMOC . !! . ; )
z GORY DZIEKI . ; ))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:34:13+01:00
Zadanie 1

pole powierzchni = 4 π r²
więc p=4π4²
więc p=4π16
więc p=64π

objętość :
v=4/3πr₃
v=4/3π4³
v=4/3π48
v=192/3π
v=64π

zadanie 2
2010-02-21T20:40:08+01:00
Zad1)
Pole powierzchni kuli - 4#rt
Objętość kuli - 4/3#rt

Pc = 4#4t = 4t16 =64t
V = 4/3#4t=4/3#16=16*4/3=64/3=21 1/3

Legenda: t- do kwadratu (2)
# - pi = 3,14
../.. - ułamek


Zad2)
Pole powierzchni walca - 2#r(h+r)
Objetość walca - #rt*h

Pc = 2#3(5+3) = 6#*8 = 36#
V = #9*5 = 45#

Legenda : t - do kwadratu (2)
# - pi = 3,14
../.. - ułamek