Zredukuj wyrazy podobne.
a) -4x-7-3x+7
b) x-2xy+1/2x-1/3xy
c) -x²+y²-2x²-2y²
d) -x²+2x-3x+1/2
e) 4x+4-7x-1/2
f) -2ab+12a-4ab-16a

Zapisz w jak najprostszej postaci.
a) (a+b) - (2a-b) - (a-2b)
b) (3x - y +1) - (x + y) + (y-x)
c) -(kx+ny)-(3kx+2ny)+(5kx-3ny)
d) (2ab+a+3)-(3ab-a+3)
e) (4x²-3x)-(x+0,1x²)-(x²-0,1x)

Zapisz w postaci iloczynu.
a) 1/2 * 4(a+b)-1/2h(a+b)
b) z(x-y) - (y-x)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:19:36+01:00
1.
a)-4x-7-3x+7= -7x
b)x-2xy+1/2x-1/3xy=1.5x- 7/3xy
c)-x²+y²-2x²-2y²=-3x²- y²
d)-x²-x+ 0,5
e)-3x+3,5
f)-6ab-4a

2.
a)a+b-2a+b-a+2b=-2a+4b
b)3x-y+1-x-y+y-x=x-y+1
c)-kx-ny-3kx-2ny+5kx-3ny= kx-6ny
d)2ab+a+3-3ab+a-3=-ab+2a
e)4x²-3x-x-0,1x²-x²+0,1x=2,9x²-3,9x

3.
a)0,5*4a+4b-0,5ha-o,5hb=2a+4b-0,5ha-0,5hb=2(a+2b)-0.5h(a-b)
b)zx-zy-y-x= x(z-1)-y(z-1)