Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-15T19:01:39+02:00
1.1a
0=3x-4
-3x=-4
x=4/3
b)funkcja rosnaca bo a>0
c)A(-2,-6)
-6=3*(-2)-4
-6=-10 nie prawda czyli nie nalezy
B(1/5;5)
5=3*1/5-4
5=-3i 2/5 ni nalezy
C(9,-1)
-1=3*9-4
-1=23 nie nalezy
d)y≥0 dla x∈<4/3,∞)
e)3x-4<6
3x<10
x<10/3

1.2.1
y=2x+4
a)0=2x+4
x=-2
b)funkcja rosnaca bo a>0
c)A(-2,-6)
-6=2*(-2)+4
-6=0 nie prawda czyli nie nalezy
B(1/5;5)
5=2*1/5+4
5=4i 2/5 nie nalezy
c(9,-1)
-1=2*9+4
-1=22 nie nalezy

d)y≥0 dla x∈<-2,∞)
e)2x+4<6
2x<2
x<1

1.2.2
y=-x+3
0=-x+3
x=3
b)funkcja malejaca bo a<0
c)A(-2,-6)
-6=-(-2)+3
-6=7 nie prawda czyli nie nalezy
B(1/5;5)
5=-1/5+3
5=2i 4/5 nie nalezy
C(9,-1)
-1=-9+3
-1=-6 nie nalezy
d)y≥0 dla x∈(-∞,3>
e)-x+3<6
-x<3
x>-3
1.2.3
y=-12
0=-12 brak miejsc
b)funkcja stala
c)A(-2,-6)
-nie prawda czyli nie nalezy
B(1/5;5)
ni enalezy
c(9,-1)
nie nalezy
d)y≥0 dla x∈pustego zbioru
e)-12<6
x=R


1.2.4
y=3x-1
a)0=3x-1
-3x=-1
x=1/3
b)funkcja rosnaca bo a>0
c)A(-2,-6)
-6=3*(-2)-1
-6=-7 nie prawda czyli nie nalezy
B(1/5;5)
5=3*1/5-1
5=- 2/5 ni nalezy
c(9,-1)
-1=3*9-1
-1=26 nie nalezy
d)y≥0 dla x∈<1/3,∞)
e)3x-1<6
3x<7
x<7/3


.1.2.5
y=1/2x+5
0=1/2x+5
-1/2x=5
x=-10
b)funkcja rosnaca bo a>0
c)A(-2,-6)
-6=1/2*(-2)-4
-6=-5 nie prawda czyli nie nalezy
B(1/5;5)
5=1/2*1/5-4
5=-3i 8/10 nie nalezy
c(9,-1)
-1=1/2*9-4
-1=0,5 nie nalezy
1.2.6
y=-1/3x+2
0=-1/3x+2
1/3x=2
x=6
b)funkcja malejaca bo a<0
c)A(-2,-6)
-6=1/3*(-2)+2
-6=1 i1/3 nie prawda czyli nie nalezy
B(1/5;5)
5=1/3*1/5-4
5=-3i 14/15 nie nalezy
c(9,-1)
-1=1/3*9-4
-1=-1 nalezy
d)y≥0 dla x∈(-∞,6>
-1/3x+2<6
-1/3x<4
x>12