Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia.
1)
A) -(- 48a² + 10a) - (- 4a - a²) dla a= - jedna siódma ...

2) Oblicz wartość liczbową wyrażenia.
A) -y + 8x - z - 2x dla x = - 2, y = 6, z=-3
B) -8y - 4z +x - y - 2z +1 dla x = - 0,5, y = -1, z =2

Daję naj

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:19:54+01:00
1)
48a² - 10a + 4a + a² = 49a² - 6a.
49* (1/7)² - 6*1/7 = 49 * 1/49 - 6/7 = 7/7 - 6/7 = 1/7.

2)
A) -y + 6x - z
-6 + 6*(-2) - 1*(-3) = -6 - 12 + 3 = (-15).
B) -9y - 6z + x + 1
-9*(-1) - 6*2 + (-0,5) + 1 = 9 - 12 - 0,5 + 1 = (-2,5).

2 5 2
2010-02-21T20:20:25+01:00
1. 48a² - 10a + 4a + a ² = 49a² - 6a
49 * (-1/7)² - 6 * 1/7 = 1 - 6/7 = 1/7

2. a) -6 + 8 (-2) +3 - 2 * (-2) = -6 -16 +3+4=-15
b)-8 * (-1) - 4 *2 - 0,5 + 1 - 2 * 2 + 1 = - 2,5
2 3 2