Zad.1
c)4,3-7,5=
d)-4,5-2¼=
e)-3⅙-(-5⅚)=
f)7⅓+(-4⅚)=
g)-5⁴₇+7=
h)1,23-9=
i)-6-(-4⁵₉)=
zad.2-Przedstaw liczbę-2,5 w postaci:
a)sumy dwóch liczb ujemnych,
b)sumy liczby dodatniej i ujemnej,
c)różnicy dwóch licz ujemnych,
d)różnicy liczby ujemnej i dodatniej.
zad.3-Oblicz:
a)3-15-5=
b)-7+11-6=
c)5-(-12)-7+14=
d)-2-(-8)-6-3=
e)1,6-2⅙-1=
f)-3¼+2,75-0,6=
zad.4-Oblicz sprytnie:
a)15-(-11)-15-11=
b)-10-7-(-7)-18=
c)-⁵₉+⅔+⁵₉-⅚-⅔=
d)-²₇+³₈-½+²₇-¼+½=
e)-1,1+2,2+3,3-5,5+6,6=
f)-3,7+2,85+4,7-4,85=
g)1¼-0,5-³₇-0,25=1½=
h)-⅛-⅓+2,5+3⅓-(-0,125)=

PROSZĘ Z OBLICZENIAMI !!!

1

Odpowiedzi

2009-10-15T18:47:14+02:00
Zad.1
c)4,3-7,5= -3,2
d)-4,5-2¼= -6,75
e)-3⅙-(-5⅚)= 2²/₃
f)7⅓+(-4⅚)= 2¹/₂
g)-5⁴₇+7= 1³/₇
h)1,23-9= -7,77
i)-6-(-4⁵₉)= -1
zad.3
a)3-15-5= -17
b)-7+11-6= -2
c)5-(-12)-7+14= 24
d)-2-(-8)-6-3= -3
e)1,6-2⅙-1= -1¹⁷/₃₀
f)-3¼+2,75-0,6=-1,1
zad.4
a)15-(-11)-15-11= 0
b)-10-7-(-7)-18= -21
zad.2-Przedstaw liczbę-2,5 w postaci:
a)sumy dwóch liczb ujemnych, -1+(-1,5)
b)sumy liczby dodatniej i ujemnej, -5+2,5
c)różnicy dwóch licz ujemnych, -1-1,5
d)różnicy liczby ujemnej i dodatniej, -3-(-0,5)