Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:24:17+01:00
PYTANIE: Sąd na rozprawie zarządził przeprowadzenie wizji lokalnej na mojej posesji. Jestem właścicielem posesji, przez którą przebiega służebność drogowa dla właścicieli dwóch działek. Powodowie na wizji podawali sprzeczne informacje przekręcając fakty, a ich adwokat kazał wszystko protokołować. Sędzia nie wszystkie moje uwagi protokołowała. Nie miałam adwokata, który by mi pomógł wybrnąć z sytuacji, nie było również aplikanta, który uprzedzał, że może się spóźnić, lecz nie przyjechał. Spisano protokół, lecz nikt go nie podpisał. Sędzia po zakończonej wizji poinformowała, iż pisemnie powiadomi o kolejnym terminie rozprawy. Czy powinnam podpisać protokół z wizji? Czy mogę wnieść jeszcze moje uwagi do protokołu, które teraz przyszły mi na myśl? Kiedy mogę to zrobić?

FRAGMENT ODPOWIEDZI: Wizja lokalna (oględziny) jest rodzajem dowodu. Z przebiegu wizji spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.
1 5 1