Przed sklepem stoi kosz na śmieci, który ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o boku długości 20 cm i wysokości 60 cm. Oblicz pojemność tego kosza. Zapisz obliczenia, do obliczeń przyjmij √3 = 1,7, wynik podaj z dokładnością do 1 litra.

Prosiłbym o dokładne obliczenia, wszystkie wzory użyte do zadania itp. ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:49:55+01:00
Bok (a) = 20cm
wysokość (H) = 60cm

P=6×a²√3/4
P=6×20²√3/4
P=6×400√3/4
P=6×100√3
P=600√3cm²
P = Pole podstawy kosza

V=P×H
V=600√3×60
V=36000√3cm³=36√3dm³
V≈36×1,7
V=61,2dm³=61,2l
V = Objętość kosza.

A więc objętość (pojemność) kosza to w przybliżeniu 61,2l.
2010-02-21T22:11:24+01:00
A=20 cm
H=60 cm

P= 6*a^√3/4
P= 6*20^√3/4
P= 6*400√3/4
P= 6*100√3
P= 600√3 cm2 - pole podstawy

V= Pp×H
V= 600 √3 *60
V= 36000 √3 cm3 =36√3 dm3
V≈ 36*1,7
V= 61,2 dm3=61,2 l - objętość kosza