Proszę o pomoc ;(

1.Pole powierzchni bocznej graniastosłupa jest równe 36cm², a jego podstawą jest trójkąt o bokach 2 cm, 3 cm, 4 cm. Oblicz pola ścian bocznych.

2. Objętość ostrosłupa wynosi 260cm³, jego wysokość jest równa 15 cm, a jeden z boków prostokątnej podstawy ma 6,5 cm długości. Oblicz długość drugiego boku podstawy ostrosłupa.

Z góry BARDZO DZIĘKUJĘ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T20:30:54+01:00
1.Pole powierzchni bocznej graniastosłupa jest równe 36cm², a jego podstawą jest trójkąt o bokach 2 cm, 3 cm, 4 cm. Oblicz pola ścian bocznych.

Pb=Op*H
Pb-pole powierzchni bocznej
Op-obwód podstawy
H-wysokość graniastosłupa

36=(2+3+4)*H
36=9*H /:9
H=4 [cm]

P1=2*4=8 [cm^2]
P2=3*4=12 [cm^2]
P3=4*4=16 [cm^2]

spr. Pb=P1+P2+P3
P1+P2+P3=8+12+16=36 [cm^2] =Pb


2. Objętość ostrosłupa wynosi 260cm³, jego wysokość jest równa 15 cm, a jeden z boków prostokątnej podstawy ma 6,5 cm długości. Oblicz długość drugiego boku podstawy ostrosłupa.
a=6,5cm
H=15cm
V=260cm³
V=(1/3)*Pp*H
260=(1/3)*Pp*15 /*3
780=Pp*15 /:15
Pp=52[cm^2]
h-druga przyprostokątna
Pp=(1/2)*a*h
52=(1/2)*6,5*h /*2
104=6,5*h /:6,5
h=16 [cm]

a^2+h^2=c^2
(6,5)^2+16^2=c^2
42,25+256=c^2
c^2=298,25
c=pierwiastek z 298,25
2 5 2